Mengurangkan kuman!

Jika anda mengikuti nasihat yang mudah dalam laman web ini, anda lebih mungkin mengelak daripada dijangkit virus.

Ketaranya, ia sememangnya tidak mungkin untuk mengelakkan kuman secara langsung- oleh itu, kebanyakan orang menyangkin ia hanya nasib jika mereka menangkap kuman.

Tetapi anda tidak menjatuh sakit daripada hanya satu virus- anda menjatuh sakit apabila bilangan besar virus menumbus badan anda dan anda tidak mampu mengatasinya.

Anda tidak boleh elak daripada mengutip semua virus, tetapi jika kurangan virus menembusi badan anda, imuniti badan anda akan mempunyai peluang untuk melawan balik.

Ini bermakna, anda tidak perlu megelakkan SEMUA virus. Hanya mengelak seberapa yang mungkin akan membantu melindungi anda daripada menjadi terlalu sakit. 

Kurang kuman = kurang kesakitan

Muka surat 2 daripada 10