Cookies & Polisi Privasi

Kemas kini terakhir: Mac 06, 2020

Dasar Privasi ini menggambarkan semua polisi dan tatacara tentang kutipan, penggunaan, dan pembebaran informasi anda apabila anda mengguna Germ Defence dan memberitahu anda tentang hak privasi anda dan bagaimana undang-undang melindungi anda.

Kami guna data peribadi anda untuk memperbaiki Germ Defence. Dengan mengguna Germ Defence, anda bersetuju kepada kutipan dan penggunaan informasi, mengikuti Dasar Privasi ini.

Definisi

Bagi tujuan Dasar Privasi ini:

  • Anda bermakna individu yang mengakses atau mengguna Germ Defence, atau syarikat atau pertubuhan lain diwakili oleh individu yang mengakses atau mengguna Germ Defence, sepertimana boleh diapklikasi
  • Universiti Southampton (dirujuk sebagai “Kami”atau “Kita” dalam Persetujuan ini) merujuk kepada Universiti Southampton, Highfield Southamptom, SO17 1BJ.
  • Germ Defence merujuk kepada laman web Germ Defence, boleh diakses dari https://germdefence.org dan sub domain lain yang berkaitan.
  • Negara merujuk kepada: United Kingdom
  • Cookies adalah fail-fail kecil yang diletak dalam komputer, alat mudah alih atau alat lain anda oleh satu laman web, yang mengandungi butiran rekod pelungsuran anda, antara banyakan fungsinya.
  • Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, secara penggunaan Germ Defence atau dari infrastruktur Germ Defence (contohnya, tempoh masa kunjungan laman web).

Mengumpul dan Mengguna Data Peribadi Anda

Jenis Data Dikumpul 

Data Peribadi 

Germ Defence tidak akan menanya anda untuk memberi apa-apa informasi yang boleh diguna untuk hubungi atau mengenal pasti diri anda sebagai pengguna Germ Defence.

Walaubagaimanapun, seberapa informasi Peribadi yang boleh dikenal pasti (seperti alamat IP) mungkin dikutip sebagai sebahagian data pengunaan yang dituruti.

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpul secara automatik semasa mengguna Germ Defence dengan Google Analytics.

Data Penggunaan mungkin mengandungi informasi seperti alamat Protokol Internet Alat Elektronik Anda (cth: alamat IP), jenis pelayar, versi pelayar, halaman-halaman Germ Defence yang Anda layari, masa dan tarikh layaran Anda, masa yang dihabiskan dalam halaman itu, pengecam unik alat elektronik anda serta data-data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses Germ Defence oleh atau melalui satu alat elektronik mudah alih, Kami mungkin mengutip sesetengah informasi secara automatik, termasuk, tapi tidak terhad pada, jenis alat mudah alih yang Anda guna, ID unik alat mudah alih Anda, alamat IP alat mudah alih Anda, sistem operasi mudah alih Anda, jenis pelayar internet Anda guna, pengecam unik alat elektronik anda serta data-data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengutip sesetengah informasi yang pelayar Anda hantar bila-bila masa Anda mengunjungi Germ Defence atau bila Anda mengakses Germ Defece oleh atau melalui alat mudah alih.

Untuk maklumat lanjut tentang dasar privasi Google policy click here.

Merunut Teknologi dan Cookies 

Kami mengguna Cookies dan teknologi perunutan serupa untuk menurut aktiviti pada Germ Defence dan menyimpan sestengah informasi secara sementara. Teknologi perunutan yang diguna adalah suar, tag, dan skrip untuk mengutip dan merunut informasi dan untuk membenarkan fungsi, dan untuk merunut penggunaan Germ Defence.

Anda boleh mengarah pelayar Anda untuk menolak semua Cookie atau untuk menampilkan apabila satu Cookie sedang dihantar. Walaubagaimana, jika Anda tidak menerima Cookies, Anda mungkin tidak akan boleh guna sesetengah bahagian Germ Defence.

Cookies boleh berjenis “Tekun” atau “Sesi”. Cookies Tekun tetap di komputer peribadi atau alat mudah alih anda apabila Anda di luar talian, sementara Cookies Sesi akan dipadam sekian sahaja Anda menutup pelayar anda.

Kami guna kedua-dua Cookies sesi dan tekun untuk fungsi-fungsi tertera di bawah:

Cookies Wajib/Mustahak dan Data Sesi

Jenis: Cookies Tekun

Dilaksanakan oleh: Kami

Fungsi: Cookies ini megenal pasti jika pengguna telah melihat penggunaan cookies dalam Germ Defence

Cookies Pengunaan

Jenis: Cookies Tekun

Dilaksanakan oleh: Kami

Fungsi: Cookies ini membolehkan kami untuk mengingati pilihan yang dibuat oleh Anda apabila Anda guna Germ Defence, seperti mengingati butiran long masuk atau pilihan bahasa anda. Fungsi Cookies ini adalah untuk memberi anda pengalaman yang lebih peribadi dan untuk mengelekkan Anda untuk perlu memasukkan pilihan-pilihan anda setiap kali Anda mengguna Germ Defence.

Cookies Pihak Ketiga 

Jenis: Cookies Sesi/Tekun

Dilaksanakan oleh: Google Analytics & ShareThis.com

Fungsi: Cookies ini dihasilkan oleh servis pihak-pihak ketiga yang kami guna untuk merunuti data penggunaan (Google Analytics) dan pengongsian social (ShareThis.com). Maklumat lajut tentang Cookies ini boleh dijumpa di laman web para pihak ketiga berkaitan:

Google Analytics

ShareThis

Pengunaan Data Peribadi Anda

Universiti Southampton mungkin guna Data Peribadi untuk fungsi-fungsi tertera:

  • Untuk memberi dan mengekalkan Germ Defence kami, termasuk untuk mengawasi pengunaan Germ Defence.
  • Untuk menganalisa penglibatan dan penyebaran Germ Defence.

Kami mungkin mengongsi informasi peribadi anda dalam keadaan tertera:

  • Dengan Pembekal Khidmat: Kami mungkin mengongsi informasi peribadi Anda dengan Pembekal Khidmat untuk mengawasi dan menganalisa penggunaan Germ Defence.

Penyimpanan Data Peribadi Anda

Universiti Southampton akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selama perlu untuk tujuan-tujuan yang ditera dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan mengguna Data Peribadi Anda sehingga jangkauan yang perlu untuk menurut dengan kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami diperlukan untuk menyimpan data anda untuk menuruti undang-undang yang berkaitan), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian undang-undang dan dasar-dasar kami.

Universiti Southampton juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisa dalaman Data Penggunaan adalah biasanya disimpan bagi tempoh masa yang lebih pendek, kecuali apabila data ini diguna untuk menguatkan sekuriti atau untuk memperbaikkan fungsian Germ Defence, atau Kami diperlukan oleh undang-undang untuk menyimpan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pautan ke Laman-Laman Web Lain

Germ Defence mungkin mengandungi pautan ke laman-laman web lain yang tidak dilaksanakan oleh Kami. Jika Anda mengetik pada pautan pihak ketiga, Anda akan dibawa ke laman web pihak ketiga itu. Kami menasihatkan dengan tegas bahawa Anda membawa Dasar Privasi pada setiap laman web yang Anda kunjungi.

Kami tidak mempunyai sebarang kawalan atas dan tidak mengambil sebarang tanggungjawab untuk kandungan, dasar privasi atau tindakan oleh laman atau perkhidmatan mana-mana pihak ketiga.

Penukaran kepada Dasar Privasi ini: 

Kami mungkin mengemaskinikam Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan maklumkan Anda tentang apa-apa perubahan dengan menerbitkan Dasar Privasi yang baru pada halaman ini.

Anda dinasihatkan untuk meneliiti Dasar Privasi ini dari sekali-sekali untuk apa-apa perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan sekian ia diterbitkan pada halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang persoalan tentang Dasar Privasi ini, Anda boleh hubungi kami:

Melalui emel: data.protection@soton.ac.uk